четвъртък, май 31, 2007

Нещо за свободата

Чувството за свобода е вътрешно усещане. А самата свобода е относително понятие. Хората често търсят неща извън себе си, когато единственото място където могат да ги намерят е вътре в тях самите.

Няма коментари: