неделя, април 29, 2007

Дирски прелести: Словото - II

....следва от тук ....
Така постепенно истинното Слово е било заменено от заместители, а веднъж като се е подхлъзнало човечеството по тази плоскост, непрекъснато са се измисляли заместители на заместителите, до такава степен, че онова истинско, номинално, иманентно (вътрешно присъщо) значение на Словото и Думите до такава степен се е изгубило, че се е изубила и неговата мигновеност и магичност.
И сега Словото, разбирано не само като думи и реч, а и като логос, понятие, мисъл твори реалност, но тя не е мигновена, както е била по-рано. Толерансът от време, който разделя произнасянето, респективно мисленето с понятия е толкова голям, че на хората трудно им се удава да свържат връзката между помислено/ произнесено Слово и реализирането му. Липсата на осъзнаване на тази връзка, както и на “линията на времето”, която разделя двата акта – на произнасянето на Словото и на “творенето на реалността”, които преди са били едно цяло – мигновено “Словотворене на ралността” водят до създаване на “неживо”, немагическо”, ежедневно, тонално слово...
Вследствие на това, съвременният тонал може да се представи като съвкупност на изкуствени “неживи” тонални светове, насложени един върху друг. Съвременният тонал се усложнява все повече и повече от непрекъснато роящи се “недействителни” изкуствени светове, които се преливат и възпроизвеждат като миязми.
И все пак, магическата субстанция на Словото съществува и сега. Както и неговата противоположност – магическото Мълчание.
Един от странните и скандални начини, по които се предизвиква магията на Словото и които е останал непокътнат от чудовищното тонализиране на реалността, това са псувните, ругатните и обидите. Ако сложните, витиевати и купешки фрази са загубили връзката си с първоначалния исконен смисъл, то псувните, ругатните, осбения словесен изказ са все така директни, поразяващи, творящи определена реалност, що се отнася до преживяванията на този, към който са отправени. Не случайно ругатните са толкова разпространени едва от известно време: тяхната ограничена публична употреба става обществено приемлива през последното десетилетие, макар и все още да има задръжки множество думи и изрази, които не могат да бъдат използвани винаги и при всеки разговор. Общият признак за приемливост и толерантност е, например, използването на дадена ругатня в най-гледаното време по телевизията или в присъствие на деца.
Колкото повече расте усложняването на езика, толкова повече ще расте и нуждата от неговата ескалация при използване на псувни, ругатни и други обиди. Това има и пряка връзка с езика, който използват и конкретните индивиди. Колкото един индивид използва преднамерен, рафинирано лицемерен, изкуствено културен език и особено претенциите му към него да бъде използван също такъв език-заместител, толкова такъв индивид е далеч от истинското и магическото начало на Словото.
Източник: ЕОА

Край....

Котенце

...мъничко изродче... :)

събота, април 28, 2007

Дирски прелести: Словото - I

Магическо Слово, Табу и Евфемизми
“В началото бе Словото”. В случая става въпрос не за библейската слово и истина, а за Истината въобще. Защото между Слово и Истина е нямало разлика някога.
Някога, някога Словото е творило реалност мигновено, радикално и тотално.То е било наистина страшно в своята неотменна действеност на мига, а поради това и магическо.
Древните същества непрестанно са знаели и чувствали, изпитвали и на гърбовете си неговата магичност. Словото и Думите са се произнасяли със своето истинско, единствено и буквално значение. Нещата са били назовавани и тутакси са се случвали, защото значението им е било истинно и единствено или номинативно (назователно, наименователно). Думите са обозначавали директно и неопосредствено реалността. Затова и Словото е било самата Истина!
Ако можехме да се потопим за миг отново в онези Времена, когато произнасяйки Слово веднага, мигновено и начаса ни връхлита Истината, не би било трудно тогава да се разбере, че и Мълчанието също е било магическо, изпълнено със страховита сила.
Постепенно нещата са се развили така, че по някаква причина нуждата да се общува “по-безопасно”, “по-ежедневно”, или пък невъзможността да се понесе мигновено проявяваща се действена магия на Словото, или пък страшното и непоносимо напрежение на Мълчанието в момента преди да се проезнесе вярното Слово, или пък друга някаква причина е довела до нуждата да се общува по - малко "опасно"
Поради страха от грешно произнесено Слово и последващия ужас от творящата се мигновено реалност, се появява строга забрана, за произнасяне на определени Слово или Думи. Така се е появило Табу-то, чието нарушаване се е смятало за осъдително, отвратително, фатално. Само вождовете и жреците са имали право да налагат табу. Табутата са се отнасяли до забрани за докосване на определени предмети, за извършване на определени действия или за произнасяне на определени думи, за публично използване на определени думи, жестове и пр.
Така, в момента преди да се произнесе Слово, от което няма как после да се откажеш, нито да поправяш многократно в “порочния” човешки ум, в колкото и малко количество да е бил тогава се е зародила идеята да се използва с “по-безопасен”, “по-благовиден” заместител на исконното, иманентно (вътрешно присъщо) значение на Думите... Така се появяват ЕФЕМИЗМИТЕ. Евфемизмът е дума или фраза, чрез която говорещият или пишещият възнамерява да избегне дума или фраза, която за другите може да звучи обидно, раздразнително или обезпокоително. Когато дадена фраза се използва като евфемизъм, тя често става метафора, чието буквално значение е изгубено. Евфемизмите често се използват за прикриване на неприятни или дразнещи понятия, дори и оригиналният термин за тях да не е непременно неприятен или дразнещ. ... Източник:ЕОА


четвъртък, април 26, 2007

Карта Таро: Бреме

Ето тази карта ми се падна:
Истинная жизнь человека — это путь, идя по которому, он освобождается от лжи, навязанной ему другими. Обезоруженный, обнаженный, естественный — он такой, какой есть. Это вопрос бытия, а не становления. Ложь не может стать правдой, личность не может стать вашей душой. Невозможно сделать несущественное существенным. Несущественное остается несущественным, а существенное остается существенным — они не превращаются друг в друга. Стремление к истине — это не что иное, как создание еще большей путаницы. Не нужно достигать истины. Ее нельзя достичь, она уже есть. Нужно только оставить ложь. Все цели, идеалы, идеологии, религии, исправления и улучшения — это ложь. Остерегайтесь их. Осознайте тот факт, что в вашем нынешнем состоянии вы — это ложь, управляемая и культивируемая другими. Гнаться за истиной — значит отвлекаться и откладывать. Так вы скрываете ложь. Увидьте ложь, загляните в глубину лжи вашей личности. Потому что видеть ложь — значит перестать лгать. Перестать лгать — значит больше не искать истину. В то мгновение, когда ложь исчезнет, возникает истина во всей своей красоте и сиянии. Когда вы видите ложь, она исчезает, и то, что остается, — это истина.
Osho This Very Body The Buddha Chapter 6

Комментарии:Когда мы несем груз того, что мы должны или не должны делать, навязанный нам другими, мы становимся похожими на этого оборванного, борющегося человека, который пытается вскарабкаться в гору. «Иди быстрее, будь усерднее, доберись до вершины!» — кричит глупый тиран, которого этот человек несет на своих плечах. Голова тирана увенчана королевским петухом. Если сейчас вам кажется, что жизнь — это борьба с колыбели и до могилы, может быть, настало время расправить плечи и посмотреть, не лучше ли будет без этого типа на плечах. У вас есть свои вершины для покорения, свои мечты, которые вы хотите воплотить. Но у вас никогда не хватит энергии для этого, пока вы не освободитесь от всех ожиданий, которые вы собрали у других и теперь считаете своими. Может быть, они существуют лишь в вашем уме, но это не значит, что они не могут вас тяготить. Настало время освободиться от тяжести и предложить другим идти своей дорогой.

сряда, април 25, 2007

Време на преход

Аз често се съветвам с един сайт, в който има гадания с карти Таро и винаги съм се учудвала на точните резултати, които получавам...
За съжаление не винаги се съобразявам с тях, уж питам да получа отговор, а когато го получа и резултатът нещо не ми хареса, просто си избирам да не повярвам...а като се мине време установявам, колко съм сгрешила в избора си...

Но понякога сякаш ми се иска да не е така, иска ми се тази чаша да ме подмине, но не става така, дори и да я отхвърлям многократно тя пак и пак ми се предлага...
И колкото и да ми се иска да мога да намеря някакъв друг изход и решение - просто няма ... само с всеки следващ път горчилката в чашата става все повече и повече... и към неизпитата предишна се прибавя и следващата...и следващата....

Ситуацията, която изживявам в момента е преломна в животът ми в много отношения - всичко сочи, че трябва да започна всичко отначало, да извървя един дълъг път назад, понеже в един момент съм се отклонила, тръгнала съм по грешна пътека и съм изминала едно огромно разстояние, но в грешна посока...
Сега трябва да се върна и да намеря онова разклонение. Да намеря мойта си пътечка...

понеделник, април 23, 2007

Спомен за лято

Ти помниш ли как лятото потече,
между ръцете ти като вода.
и обич се разля по бреговете,
и времето превърна се в сега.

А слънцето търкулна се в морето,
запяха облаци във тъмното небе.
Запали някой наргилето,
в жарта стопи се нечие сърце.

А после времето отново ни подхвана,
по пътя тръгнахме един след друг.
Ноща легенда стара стана,
и пеперуди полетяха в кръг.

И заразказва вятър сред полето,
постла след себе си мъгла.
Пробяга заек по шосето,
а времето потече пак едва!
Анджелика Илиева

събота, април 21, 2007

Интересен ден

Вчера беше един интересен във всяко отношение ден. Скъсах с едно тягостно ежедневие, прекъсна се връзката с едно неприветливо и далечно място. Няма да виждам повече определени противни физиономии, е - също и някои симпатични и любезни, но какво да се прави...
Сега ми е едно леко и щастливо, сякаш съм се оттърсила от огромен товар, който незнайно защо ми беше да нося... Ще имам време да помисля защо, за всяко нещо си има причина, животът винаги е прав, тепърва ще има да разбирам какво научих и какво не успях от така създалата се ситуация, с какво се промених и кое си остана същото...

Сега е време на промяна и просто я усещам как се носи из въздуха, докосва ме с леки, пърхащи крилца...Вкусът на животът е друг, доскоро въобще нямаше вкус, освен една горчилка, а сега...сега е прекрасно...
Но за да продължа нататък е необходимо да благодаря и забравя миналото, затова:

Благодаря на човека, който свърши моята работа, нагърби се с тежка роля, за да осъществи едно мое решение...Благодаря и му пожелавам да се пази повече и да не влага прекалено много усилия в чужди каузи, всъщност, той си знае, готин и събуден човек е, ще се оправи...от мен - Благодаря... :)
Благодаря също и на един човек, който временно замина и беше единственият, с нормално отношение, неповлияно от никой и от нищо, на него му благодаря, че го познавам, защото е рядкост да се видят токлова интересни и готини хора...
И накрая да благодаря и на останалите скучновати, дребнави и злобни хорица, които пък ми показаха други аспекти от мен, които нямаше как да забележа сама...
Случи се за първи път в животът ми някой да не ме харесва, обърках се, не знаех как да постъпя в такава ситуация, не беше отработено, не бях го изпитвала, но благодарение на тях, вече имам и такава опитност, а това е чудесно....благодаря им и се надявам да съм си научила урока и повече да не ме среща животът с такива хора :)

Доволна съм от себе си, влязох в една роля и я изиграх перфектно, та чак и себе си заблудих, а сега е време да си надяна пак старите одежди, да вляза във себе си, каквато съм си или пък да изтествам някой друг образ - възможностите са безкрайни, когато животът не се възприема като нещо сериозно, а като игра...

Сега ще си пусна музика, ще си направя кафенце, ще си запаля цигарка и наслаждавайки се на живота, ще възнамеря едно по-хубаво бъдеще... :)

петък, април 20, 2007

Импресионизъм

Съвременен Руски Импресионизъм
Тук има още, и не само Импресионизъм - модернизъм, експресионизъм, кубизъм, фентъзи и т.н творби на съвременни руски художници :)

понеделник, април 16, 2007

Вечерен тромпет

Върти ни животът под жаркото слънце
и трием нозе о горещия камък.
Но щом вечерта от небето се спусне,
ще взема тромпета и ще седна на прага.

Стига край тия стени съм се лутал
като звън на пробита камбана.
Трябва да свиря, трябва да срутя
тишината - само викът да остане.

Искам да гръмне горещият вятър
и докрай да отвори вратите.
Искам да тръгне отново земята
след кръстоносния марш на щурците.

Искам бодливата тел пред дома ви
с моята песен да скъсам.
Искам съседа, който се прави на глух,
да възвърне слуха си.

Искам да върже своите пръсти крадеца,
сърце да си купи палача.
Искам да капна от моите сълзи
в окото, което ръждясва.
Борис Христов

Самотният човек

Той има белег на челото си и сяда винаги на края.
Дори когато е висок, самотният човек е малък.

Събира билки или пък с теслицата на спомените дяла,
остане ли без работа - и мъкне вехтото си одеяло.

Глава на кон в полето свети и самотният човек отива
да я погледа просто - не че иска тя да бъде с грива.

Докато другите крещят или говорят за изкуство,
самотният човек на масата лови мухите и ги пуска.

Но ако пише стихове, той непременно ще остави
една сълза в очите или драскотина в паметта ви...

В какъв ли огън е горял и под каква ютия -
за да научиш, трябва много вино с него да изпиеш...

Тъй както си върви с петно на ризата си чиста,
самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж като мънисто.

Той има дом и топла супа, но е толкова затворен животът му,
изхвърлен като каса в дъното на коридора.

И тоя дом да се обърне с керемидите надолу,
той може пепел да яде, но няма, няма да се моли.
Борис Христов

събота, април 14, 2007

Цвете

...красиво, нежно, пролетно....

сряда, април 11, 2007

Добро попадение

"Ако нещата можеха да бъдат други щяха да бъдат други"
Ошо

понеделник, април 09, 2007

Друга мъдрост

"Бъди безгрешен в словото си. Отгледай вярата в себе си. Да имаш силна вяра значи да имаш огромна сила, защото твоята цел и твоята воля са неразделни. Когато думите ти не се размиват от съмнения, силата на словото ти става още по-голяма."

Дон Мигел Анхел Руиз

събота, април 07, 2007

Мъдрост

Един пътник наближил някакъв голям град и попитал една старица, седнала край пътя:
- Какви са хората в този град?
- Какви бяха хората там, откъдето идваш?
- Ужасна пасмина - отвърнал пътникът. - Злобни, подли, отвратителни във всяко отношение.
- Аха - рекла жената, - същите ще откриеш и в този град.
Едва отминал първият пътник, ето че се спрял друг и също попитал що за хора живеели в града. Старицата отново го попитала какви били хората там, откъдето идвал странникът.
- Прекрасни хора - честни, трудолюбиви и щедри до един. Тръгнах си с мъка на сърцето - заявил вторият пътник.
Мъдрата старица рекла: - Такива ще ги откриеш и в този град.

четвъртък, април 05, 2007

Прекрасна картинка :)

Ама по принцип мига, ся що не ще незнам...:)