неделя, март 02, 2008

Вие сте самата Истина

Вие сте самата Истина. И всички средства, които използвате, за да я търсите, само ви отдалечават от нея.
По какъвто и път да тръгнете - все едно дали става въпрос за вътрешна, или външна практика – тази практика само ще ви отдалечи от вас самите.
Въпросът не е по какъв път да тръгнете. Точно обратното: въпросът е как да не вървите по никакъв път и винаги да оставате в себе си – тук и сега.
За да се завърнете у дома – там, където е Истината – трябва просто да спрете да я търсите.
Нека това да бъде вашият истински Път.
Интелектът е неспособен да ви доведе до истинското ви състояние, защото той е само част от вашия помрачен ум.
Практиката също няма да ви помогне, защото духовното търсене, на което тя е израз, се опира на сляпо подражание, което означава, че вие ще тренирате и ще дисциплинирате само вашия помрачен ум. Но докато подражавате на другите, вие никога няма да успеете да видите вашето собствено истинско лице.
Бодхидхарма.
Из “Основни принципи на практиката”

Няма коментари: