четвъртък, май 11, 2006

ДзенSitting quietly, doing nothing,
Spring comes, and the grass grows by itself.
classic Zen poem from the Zenrin Kushu Fifteenth-century China
Седиш тихо, правиш НИЩО,
Пролетта идва, и тревата расте от само себе си!
Класическа поема в Зен, от Зенрин Кушу 15 столетие Китай

Няма коментари: