петък, април 07, 2006

Сценарии и декори

"Във всяка точка на пространството има отделен вариант на едно или друго събитие.
За по-лесно разбиране ще смятаме, че вариантът се състои от сценарий и декори. Декорите са външният вид или формата на проява, а сценарият - пътят, по който се движи материята.
За по-удобно можем да разделим пространството на варианти на сектори. Всеки си има свои сценарий и декори. Колкото по-голямо е разстоянието между секторите, толкова по-големи са разликите в сценариите и декорите.
Човешката съдба също е представена с множество варианти. Теоретично няма никакви ограничения за сценариите и декорите на човешкото съществуване, тъй като пространството на варианти е безкрайно.
Всяко незначително събитие влияе върху поврата на съдбата. Човешкият живот, както и всяко друго движение, е низ от причини и следствия. В пространството на варианти следствието винаги е разположено до своята причина. Едното следва след другото, ето защо секторите на съдбата се подреждат в линия на живота.
Сценариите и декорите на секторите върху една линия са горе-долу еднакви. Човешкият живот тече равномерно в една насока, докато не се случи събитие, което променя сценария и декорите. Тогава съдбата прави поврат и преминава в друга линия на живота.
Представете си, че сте гледали някакво представление. На следващия ден отново отивате в театъра на същия спектакъл, но той вече е с други декори. Това са близко разположени линии на живота. А през следващия театрален сезон гледате спектакъла със същите актьори, но със значителни промени в сценария. Тази линия на живота вече е по-далеч. И най-сетне, когато отивате на същата постановка в друг театър, вие гледате съвсем друга интерпретация на пиесата. Тази линия на живота е много далеч от първата.
Реалността се проявява в цялото си многообразие именно защото броят на вариантите е безкраен. Всяка отправна точка се превръща в низ от причинно-следствени връзки. Избирайки началната точка, вие получавате една или друга форма на проява на реалността.
Може да се каже, че реалността се разгръща по линията на живота в зависимост от избраната начална точка. Всеки получава това, което си е избрал. Вие имате правото да избирате именно защото безкрайността на вариантите вече съществува. Никой не ви забранява да си изберете съдбата, която ви харесва. Така че управлението на съдбата се свежда до едно просто нещо - да направиш избор. "
Вадим Зеланд, "Пространство на варианти"

Няма коментари: