вторник, юни 13, 2006

Начало

„Не се тревожи за подробностите. Уверена ли си в се­бе си, те сами се нареждат според обстоятелствата. Пла­новете ти трябва да бъдат следните: избери нещо и го наречи начало. След това иди и се изправи срещу нача­лото. Застанеш ли лице в лице с началото, остави го да те отведе накъдето реши. Вярвам, че убежденията ти ня­ма да те оставят да избереш своенравно начало. Гледай реалистично и умерено, за да направиш мъдър избор. Действай веднага!!!
Послепис: Като начало всичко ще свърши работа."
Флоринда Донер "Сънят на вещицата"

Няма коментари: