неделя, юни 25, 2006

Дирски прелести: Страхотно казано!!!

Всеки воин трябва да знае...дели се на две и се прикриват...вътрешно състояние- моето, нашето, висшето, първичното, на духа, нежното и леснонаранимо, ценното-СКРИТО, ПРИКРИТО ВЪТРЕШНО СЪСТОЯНИЕ извесно ни само на нас, излъчващо смирание, търпение, разбиране, оправдание, любов ,спокойствие, топлина, уют. Прикрито от прикривача воин, за да не бъде повредено от мизерията на света.
Второто се нарича поведение...за него би трябвало да знаето повече от думите на Кастанеда...поведението трябва да е измамническо и да служи за целите на онова другото ВЪТРЕШНОТО състояние и за постигането на нашите цели. Мръсното измамническо външно поведение работи в този свят а чистото в духовния..двете са различни, духовното е първично, материалното е без значение...и е за всеки отделен случай различно. Отговора на въпроса ти е че воина трябва да постига целите си независимо с какво поведение, при условие че запази чисто вътрешното си състояние.
Това е изкуство което се учи и прави от обикновения човек творец. Това е практическата страна на материалната реализация на мисълта-подобието Божие. Воина ако замърси вътрешното собственото си, то той нищо не струва и нищо не ползва, а е такъв както всички от този свят.
ПЪТник

Няма коментари: