неделя, март 12, 2006

Ефектът на пеперудата


Ако пеперуда размаха крилата си в Пекин, това може да доведе до торнадо в Ню-Йорк.


Народна мъдрост:
Поради липса на гвоздей - подковите се загубиха;
поради липса на подкови - коня се загуби;
поради липса на кон - ездачът се загуби;
поради липса на ездач - съобщението се загуби;
поради липса на съобщение - битката бе загубена;
поради загубената битка - кралството се затри.

Малки вариации в първоначалните условия на динамичните системи водят до непредсказуеми огромни промени в крайните резултати.
Или с други думи-всяко наше решение отваря пропаст между бъдещето преди и след вземане на решението.

Няма коментари: