събота, май 10, 2008

НЛП базови предпоставки

Тази тема ме интересува много напоследък, но не мога да се похваля, че разбирам нещо. Нещата които знам не са ми подредени, някак хаотични са, объркани. Такова е и разбирането ми относно това какво е НЛП - от наука за това как са устроени знанието и опита, през техники за подсъзнателно въздействие, начини за структуриране на езика и речта, моделиране на поведенчески стратегии, техники водещи до промяна в начина на мислене, учене и общуване...до развиване на умения за успешно поведение и ефективна комуникация....
Дали НЛП отговаря на някои от тези дефиниции или на всички тях и още много други, или е нещо съвсем различно? Незнам, още не се ориентирам добре в тази материя. Затова искам да сложа малко ред, започвайки от базовите презумпции на НЛП, които открих на сайта на Института по НЛП:

  • Личното възприятие за света на човек е неговата „карта“. Картата не е самата територия.
  • Наблюдателят формира системата.
  • Съзнанието и тялото са части на една система.
  • Целият ни жизнен опит е закодиран в нашата нервна система.
  • Не съществуват поражения – има само обратна връзка.
  • Смисълът на комуникацията е в тази реакция, която тя предизвиква.
  • Всяко поведение има позитивно намерение /в основата на всяко поведение стои позитивно намерение/.
  • Човек разполага с всички необходими ресурси. Вселената е приятелски настроена и пълна с ресурси.

И още нещо много важно, което ми се открои като извод, като тема за размисъл и допълнителни търсения... Ето това изречение:

Ако човек разбира с какво неговия негативен опит се отличава от позитивния, то той би могъл да промени живота си.

Няма коментари: