понеделник, май 19, 2008

НЛП в три думи

За да постигнем успех в живота е добре да запомним три неща:

  1. Да знаем какво искаме да постигнем.
  2. Да бъдем внимателни и чувствителни, за да можем да забележим че се движим към целта или сме я достигнали.
  3. Да можем да променяме своите действия, докато получим това, което искаме.

Ако трябва да определим с три думи уменията, на които ни учи НЛП то те ще бъдат:

Цел, Чувствителност и Гъвкавост.

Умението да се определи целта, търсеният резултат е от голяма важност. Ако не знаем къде отиваме, ще ни бъде невъзможно да стигнем там. Ето защо трябва да имаме ясни цели и представи за очакваният резултат и да установим критерии за постигането им.

Нуждаем се от острота и чувствителност, за да можем да разберем придвижва ли ни това, което правим към нашата цел. След всяка малка стъпка е добре да си задаваме въпросът – „Приближи ли ме тази стъпка към желаният резултат?”


Трябва да бъдем и достатъчно гъвкави, за да променяме своето поведение заедно с промяната на външните обстоятелства, в случай на необходимост. Ако това, което вършим не работи – да направим нещо друго, докато получим това, което искаме. Да имаме запас от разнообразни реакции и варианти на поведение. В кое да е взаимодействие този човек, който притежава по-голяма гъвкавост на поведението ще може да контролира ситуацията.

Няма коментари: