вторник, май 20, 2008

Навиците...

Характерът се определя от навиците. Неслучайно казват:

"Ако посееш мисъл ще пожънеш действие, ако посееш действие ще пожънеш навик, ако посееш навик ще пожънеш характер, когато посееш характер ще пожънеш съдба."

Навиците играят огромна роля в нашият живот, защото те сами по себе си представляват неизменни, често неосъзнати модели, които постоянно, ден след ден изграждат характера на човека, предопределяйки както успеха в живота, така и неуспеха.

Няма коментари: