четвъртък, април 10, 2008

Мудри - ключове към чакрите

Всяка от седемте чакри има своя "ключ", своя мудра, която подкрепя лечението й:
Първа чакра -
Дзъ
Втора чакра -
Свадхистана

Трета чакра -
Манипура

Четвърта чакра -
Анахата
Пета чакра -
Вишудха
Шеста чакра -
Аджана
Седма чакра -
Атманджали
Преди всяка мудра изпълнявайте
Гиан.
Повече за мудрите....

Няма коментари: