четвъртък, април 10, 2008

Мудра Дзъ

Мудра на оцеляването Приложение: Регулира функциите на бъбреците, правото черво и гръбнака.
При страх, мъка, депресия. Стимулира личностния магнетизъм, интуицията и ума. Ключ към Муладхара - Първа, Коренната чакра.
Изпълнение: (По Тибетския оригинал): Ръцете са върху бедрата, с дланите нагоре.

Вдишване: Бавно, през носа. Върховете на палците лягат в основата на кутретата. Останалите пръсти бавно обхващат палците и се затварят в юмрук. Задръжте дъха, докато 7 пъти си повторите на ум "ОМ" ("Амин"). Занимаващите се с духовно самоусъвършенстване ще усетят трептенето в дясното си ухо.
Издишване: Бавно, през носа. Дланите се разтварят, за да "изтекат" грижите, страховете, нещастието. По-напредналите прибират силно горната част на корема.
Дозировка: До 49 пъти, но най-малко 7. В края се протегнете силно.
Втори вариант:
Изпълнение: Ръцете се свиват в юмруци и се поставят върху първа чакра, между краката. Палецът е сгънат и скрит под останалите пръсти, докосвайки основата на кутрето.
Дозировка: Без ограничение.
Трети вариант:
Изпълнение: Палците са свити в юмруците. Може да се държат и в джобовете.
Дозировка: Без ограничение.

Няма коментари: