четвъртък, април 10, 2008

Мудра Атманджали

Жест на молещия се, Мудра на хармонията, Чисто сияние
Приложение: Хармонизира и активизира съвместната дейност на двете мозъчни полукълба, както и организма като цяло.Успокоява мислите, дарява яснота и увереност. Когато се държи пред гърдите, поддържа съсредоточеност и вглъбеност, създава вътрешна хармония. Мудрата е ключ към Сахасрара, Седма чакра, и може да се използва за нейното лечение.
Изпълнение: Дланите се събират една към друга и се насочват към небето, на височината на гърдите, гърлото или Третото око – доверете се на интуицията си.
Дозировка: Без ограничение. Изпълнява се самостоятелно или в края на комплекса, след всички други мудри, за цялостно хармонизиране на енергиите.

Няма коментари: