четвъртък, април 10, 2008

Мудра Свадхистана

Дворец на възпроизводството

Приложение: Профилактика и лечение на храносмилателната, отделителната и пикочно-половата система.Подкрепя творческата изява, стремежа към новото и красотата.Активизира Втора чакра.
Изпълнение: Дясната длан ляга върху втора чакра - под пъпа, пръстите са разперени. Лявата ръка е опряна под пъпа със страничната си плоскост. Дланта е обърната нагоре, пръстите са събрани, палецът сочи навън.
Дозировка: Без ограничение.

Няма коментари: